نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاور و مدیرحوزه مدیریت

دکتر علیرضا معرفت

سمت : مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه
تحصیلات : دکتری گیاه پزشکی
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل:marefat@razi.ac.ir

تلفن: 2- 34274501-83-98+

فکس: 34274503-83-98+