فعال شدن پرتال جدید دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعال شدن پرتال جدید دانشگاه

 

 

به اطلاع کلیه کاربران گرامی می رساند که پرتال جدید دانشگاه فعال شده است و صفحات دانشکده ها و سایر دامنه ها نیز در آینده نزدیک فعال می گردد.

در ادامه به منظور آشنایی بیشتر با پرتال جدید، برخی از مزایای لایفری و همچنین دلایل مهاجرت از پرتال سیگما به لایفری ذکر شده است.

مهمترین مشکلات پرتال قدیمی که باعث مهاجرت به پرتال لایفری شد عبارتند از:

عدم امکان سازماندهی مناسب مطالب، تولید آدرس یو آر ال نامناسب، عدم وجود موتور جستجوی مناسب، عدم پشتیبانی از یک ادیتور مناسب، واسط کاربری پیچیده و غیرکاربر پسند، عدم امکان ارتباط با سایر سامانه های داخلی و خارجی و عدم پشتیبانی از راهکارهای مناسب جهت بالا بردن رتبه وبومتریک دانشگاه.

•         مزایای استفاده از لایفری

•          داشتن  قابلیت یکپارچگی با ابزارهایی مثل Microsoft Office

•          داشتن قابلیت گرفتن و رها کردن(Drag and Drop) در پورتال لایفری که این امکان را به کاربر می دهد تا به راحتی بتواند بخش های مختلف صفحه را جا به جا نماید.

•          رعایت مفاهیم وب 2 در پرتال لایفری بصورت پیشفرض مانند  ابزارهای تعاملی(User Interaction)، مفاهیم برچسب (تگ) و ...

•          پیش بینی قابلیت استفاده از گردش کار (Workflow) در پورتال لایفری.

•          عدم وابستگی به هیچ کدام از بانک های اطلاعاتی.

•          وجود قابلیت یکپارچگی سازمانی (Single Sign On).

•          ﻻﯾﻔﺮی رﻫﺒﺮ ﭘﺮﺗﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

•          داشتن امنیت بسیار بالا.

•          پشتیبانی ﺗﻤﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ(Html5, GWT, Spring, VAADIN, Struts).

•          ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﺶ از  5000 ﺗﺮاﮐﻨﺶ هم روند(33.000 کاربر همزمان)  در ﻫﺮ ﺳﺮور.

•          ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از 30 زبان.

•          ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی.