فعالیت های بدنی برای معلولین: باتأکید بر نیم رخ ساختاری و عملکردی

فعالیت های بدنی برای معلولین: باتأکید بر نیم رخ ساختاری و عملکردی


فعالیت های بدنی برای معلولین: باتأکید بر نیم رخ ساختاری و عملکردی

موضوعات :
تربیت بدنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
معلولین
شابک: 978-6003930339
تعداد صفحات: 297
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1399
قیمت : 440,000 352,000 ریال
اندازه : وزیری
آدرس خرید کتاب: https://press.razi.ac.ir/book_418.html