فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه سال 1399

فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه سال 1399


فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه سال 1399

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه در نظر دارد از طریق فراخوان نسبت به پذیرش مدرسان حق التدریس در 27 گروه درسی اقدام نماید. بر این اساس متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 31 شهریور لغایت 30 مهر سالجاری به مدت یک ماه با مراجعه به سامانه جذب و مدرسان به آدرس  http://jam.uast.ac.ir اقدام به انجام مراحل ثبت‌نام نمایند. ملاک ثبت نام متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم‌های سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری می‌باشد.

 

شرایط متقاضیان و نحوه ثبت‌نام

مدارک لازم و راهنمای تشکیل پرونده

راهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی