به گزارش روابط عمومی و براساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی، طرح پژوهشی - کاربردی دکتر مسعود رحیمی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی تحت عنوان: طراحی و ساخت فیلتر مغناطیسی جهت جداسازی ذرات فلزی از گاز طبیعی به‌عنوان طرح برگزیده پژوهشی - کاربردی از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردید . روابط عمومی دانشگاه رازی این افتخارآفرینی را به وی و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می‌کند.      

به گزارش روابط عمومی و براساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی، طرح پژوهشی - کاربردی دکتر مسعود رحیمی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی تحت عنوان: طراحی و ساخت فیلتر مغناطیسی جهت جداسازی ذرات فلزی از گاز طبیعی به‌عنوان طرح برگزیده پژوهشی - کاربردی از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردید.

روابط عمومی دانشگاه رازی این افتخارآفرینی را به وی و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می‌کند.