شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم(ع) بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد      

شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم(ع) بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد