سومین دوره مسابقات سایبری فتح پرچم

سومین دوره مسابقات سایبری فتح پرچم


 

سومین دوره مسابقات سایبری فتح پرچم به میزبانی دانشگاه رازی