زمان مصاحبه داوطلبان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری دانشکده علوم اجتماعی

طی اطلاعیه‌ای از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، زمان مصاحبه داوطلبان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری دانشکده علوم اجتماعی سال 1398 مطابق جدول ذیل اعلام شد.

 

ردیف

نام رشته

زمان مصاحبه

1

کارآفرینی

98/4/1

2

علوم اقتصادی

98/4/10

3

علوم سیاسی

98/4/15

4

روانشناسی

98/4/18