راهنمای تصویری ورود دانشجویان نو ورود به کلاس مجازی آنلاین

راهنمای تصویری ورود دانشجویان نو ورود به کلاس مجازی آنلاین


 

برای دریافت راهنمای تصویری ورود دانشجویان نو ورود به کلاس‌های مجازی آنلاین در سامانه LMS با استفاده از رایانه کلیک کنید.

برای دریافت راهنمای تصویری ورود دانشجویان نو ورود به کلاس‌های مجازی آنلاین در سامانه LMS با استفاده از تلفن همراه کلیک کنید.