آخرین اخبار

دکتر محمد کاظمی‌فرد عضو هیات علمی دانشگاه رازی به عنوان مدیر ستادی نمونه از سوی رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر محمد کاظمی‌فرد عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی و معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان مدیر ستادی نمونه از سوی رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفت.

 

آخرین اخبار