آخرین اخبار

کارگاه آموزشی سامانه مجازی «ویانا» توسط دکتر رضا آقایاری مدیر امور آموزشی دانشگاه برگزار شد.


 

به گزارش روابط عمومی، کارگاه آموزشی سامانه مجازی «ویانا» توسط دکتر رضا آقایاری مدیر امور آموزشی دانشگاه، در مورخ 22 شهریور ماه 1400 برگزار شد.

در این کارگاه تعداد 400 نفر از اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو دانشگاه رازی حضور داشتند و مبانی کار با سامانه ویانا ارائه گردید.

به گفته مدیر امور آموزشی دانشگاه؛ در نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 ارائه کلیه کلاس‌های درس دانشگاه رازی در سامان آموزشی مجازی ویانا برگزار می‌گردد.

دکتر آقایاری همچنین عملکرد معاونت آموزشی و همکاری اعضای محترم هیئت علمی در برگزاری کلاس‌های مجازی در ترم گذشته را رضایتبخش دانست و از تلاش‌های اساتید دانشگاه قدردانی نمود.

برچسب ها:

دانشگاه رازی
معاونت آموزشی
رضا آقایاری
کلاس مجازی
سامانه ویانا

آخرین اخبار