آخرین اخبار

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی از انجام تغییرات و اصلاحات در دستورالعمل ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی خبر داد.

دکتر فرزاد ویسی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی اظهار داشت: در ادامه اقدامات صورت گرفته در جهت فراهم نمودن شرایط اجرای سند راهبردی دانشگاه با مشارکت دانشکده‌ها و اعضای هیئت علمی، اصلاحاتی در دستورالعمل ترفیع دانشگاه صورت گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دستورالعمل ترفیع را سندی برای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی جهت دریافت پایه استحقاقی سالانه بر مبنای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، اجرایی و فعالیت‌های بین‌المللی دانست و افزود: به منظور ترغیب اعضای محترم هیئت علمی به انجام فعالیت‌های اثربخش، تغییراتی در دستورالعمل ترفیع اعمال شده است.

ایشان با اشاره به تدوین شیوه‌­نامه جدید پژوهانه دانشگاه گفت: تلاش شده تا تغییراتی که در شیوه­‌نامه پژوهانه انجام شده در دستورالعمل ترفیع نیز اجرا شود تا هماهنگی و یکپارچگی بیشتری در شیوه‌­نامه‌های داخلی دانشگاه ایجاد و به نحو مطلوب‌تری اجرایی گردد.

دکتر ویسی به چند مورد از تغییرات انجام شده در شیوه‌­نامه ترفیع اشاره کرد و افزود: در قسمت فعالیت‌های پژوهشی، امتیاز فعالیت­‌ها مشابه شیوه‌­نامه پژوهانه اصلاح شده است. همچنین امتیاز تألیف کتاب در بخش امتیازات پژوهشی جهت اخذ پایه تشویقی لحاظ شده است.

ایشان یادآور شد: شیوه‌­نامه امتیازدهی کتاب تغییر کرده و حداقل امتیاز چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه رازی به 50 درصد و بالاتر رسیده است. همچنین تسهیلات و امتیازات بیشتری به طرح‌های تحقیقاتی برون دانشگاهی و طرح‌های تحقیقاتی درون دانشگاهی تعلق گرفته و به فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای محترم هیئت علمی و فرصت مطالعاتی داخل کشور در بخش صنعت توجه شده است.

دکتر ویسی افزود: با توجه به اهمیت برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی در حوزه­‌های مربوط به علوم انسانی،  برای برگزاری این کرسی‌ها امتیاز فرهنگی و امتیاز پژوهشی در نظر گرفته شده است.

محاسبه و اعطای پایه تشویقی پژوهشی و فناوری اعضای هیئت علمی

دکتر ویسی در پایان افزود: اعضای محترم هیئت علمی که در سال‌های 1397 و 1398 بخشی از مقالات خود را در نشریات چارک اول چاپ نموده‌اند، بر مبنای بندهای شیوه‌­نامه ترفیع و به شرط داشتن امتیازات کافی، مشمول دریافت پایه تشویقی شده‌اند.

آخرین اخبار