به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی؛ دکترکیوان امینی امروز یکشنبه 26 فروردین 1397 در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری «کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات» خبر داد و اظهار داشت: این کنفرانس به مدت سه روز به میزبانی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.   عضو هیأت علمی دانشگاه رازی دوازدهم لغایت چهاردهم اردیبهشت 1397را زمان برگزاری این رویداد بین‌المللی اعلام کرد و افزود: این کنفرانس بین‌المللی با حضور میهمانان برجسته داخلی و خارجی برگزار می‌شود.   امینی با اشاره به فراخوان ارسال مقالات به این کنفرانس طی آذر سال گذشته، گفت: 320 مقاله داخلی و خارجی تا پایان اسفند 1396 به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد و پس از داوری، 160 مقاله برای سخنرانی در کنفرانس و 60 مقاله برای ارائه به صورت پوستر برگزیده شده است.     وی از سخنرانی 6 مدعو بین المللی و 10 میهمان مطرح داخلی در «کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات» خبر داد و بیان کرد: از 200 میهمان داخلی و خارجی برای حضور در این کنفرانس نیز دعوت به عمل آمده است.     دکتر امینی در ادامه از برگزاری دو کارگاه آموزشی، بازدید و معرفی جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه در طول مدت برگزاری این کنفرانس بین‌المللی خبر داد و گفت: تحقیق در عملیات در واقع دانش تجزیه و تحلیل علمی مبتنی بر ریاضیات برای انجام یک فرآیند و عملیات به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه است و علم تحقیق در عملیات با رشته های صنایع، مدیریت و مهندسی مرتبط است.     وی در پایان، علم تحقیق در عملیات را از ابزارهای بسیار مهم برای توسعه کشورها دانست و تاکید کرد: باید توجه داشت که سرعت توسعه کشورها بدون این علم پایین خواهد آمد، این دانش تاکنون چندان در ایران مورد توجه قرار نگرفته است و امیدواریم برگزاری این کنفرانس بتواند جایگاه این علم را در کشور ارتقاء دهد.  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی؛ دکترکیوان امینی امروز یکشنبه 26 فروردین 1397 در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری «کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات» خبر داد و اظهار داشت: این کنفرانس به مدت سه روز به میزبانی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی دوازدهم لغایت چهاردهم اردیبهشت 1397را زمان برگزاری این رویداد بین‌المللی اعلام کرد و افزود: این کنفرانس بین‌المللی با حضور میهمانان برجسته داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

 

امینی با اشاره به فراخوان ارسال مقالات به این کنفرانس طی آذر سال گذشته، گفت: 320 مقاله داخلی و خارجی تا پایان اسفند 1396 به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد و پس از داوری، 160 مقاله برای سخنرانی در کنفرانس و 60 مقاله برای ارائه به صورت پوستر برگزیده شده است.

 

 

وی از سخنرانی 6 مدعو بین المللی و 10 میهمان مطرح داخلی در «کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات» خبر داد و بیان کرد: از 200 میهمان داخلی و خارجی برای حضور در این کنفرانس نیز دعوت به عمل آمده است.

 

 

دکتر امینی در ادامه از برگزاری دو کارگاه آموزشی، بازدید و معرفی جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه در طول مدت برگزاری این کنفرانس بین‌المللی خبر داد و گفت: تحقیق در عملیات در واقع دانش تجزیه و تحلیل علمی مبتنی بر ریاضیات برای انجام یک فرآیند و عملیات به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه است و علم تحقیق در عملیات با رشته های صنایع، مدیریت و مهندسی مرتبط است.

 

 

وی در پایان، علم تحقیق در عملیات را از ابزارهای بسیار مهم برای توسعه کشورها دانست و تاکید کرد: باید توجه داشت که سرعت توسعه کشورها بدون این علم پایین خواهد آمد، این دانش تاکنون چندان در ایران مورد توجه قرار نگرفته است و امیدواریم برگزاری این کنفرانس بتواند جایگاه این علم را در کشور ارتقاء دهد.