نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس و آموزش مرکز مخابرات

 

 

1.Cellular Mobile Communication, Fundamentals and Practical Course

2. Signalling and Frequency Allocation in the 2.5 GSM Mobile Communication
3. Network Planning and Optimization in the Cellular Mobile Communication
4. WIFI License Free Radio, Principles and Practical Installation