دانش‌آموخته دانشگاه رازی سرپرست تالار بورس کرمانشاه شد

دانش‌آموخته دانشگاه رازی سرپرست تالار بورس کرمانشاه شد


افتخاری دیگر از دانشگاه رازی برای مردم کرمانشاه؛

دانش‌آموخته دانشگاه رازی سرپرست تالار بورس استان کرمانشاه شد

 

 

طی صدور حکمی از سوی معاون پشتیبانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، دکتر محمد بهمن به عنوان سرپرست تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه منصوب و معرفی شد.

دکتر محمد بهمن از کارشناسان مسائل اقتصادی است و هم اکنون به عنوان مسئول دبیرخانه شورای مرکز رشد واحد‌های فناوری دانشگاه رازی فعالیت دارد.

روابط عمومی دانشگاه رازی ضمن تبریک این انتصاب شایسته، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون می‌نماید.