آخرین اخبار
6730
با کسب رتبه اول جشنواره ملی تولید محتوا؛

دانش‌آموز دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی افتخار آفرید

دبیر شورای نظارت بر دبیرستان‌های وابسته به دانشگاه رازی از موفقیت دانش‌آموز کرمانشاهی در جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی خبر داد.

دکتر علیرضا کرمپور در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی از موفقیت دانش‌آموز دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه در در جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی خبر داد.

دبیر شورای نظارت بر دبیرستان‌های وابسته به دانشگاه افزود: آریانا پورپیله‌ور دانش‌آموز پایه دهم دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه رازی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی درس آزمایشگاه با عنوان «تعیین گروه‌های خونی» موفق به کسب رتبه اول کشوری شد.

آخرین اخبار