در ادامه سلسله‌‌نشست‌های هم‌اندیشی استادان دانشگاه، دومین جلسه گفتگوی عمومی با ‌عنوان «گزارش و بررسی عملکرد مدیریت دانشگاه رازی» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، ایجاد فضای نقد در دانشگاه به عنوان یک نهاد نخبگانی، نوعی احساس مسوولیت در قبال جامعه و گسترش فضای هم‌اندیشی در بین همکاران دانشگاهی به شمار می‌آید. دانشگاه رازی، با نصب‌العین قراردادن شعار «اخلاق‌محور و پیشرو در تحقق جامعه دانش‌بنیان»، با استقبال از فرهنگ نقد منصفانه و سازنده، همواره درصدد ایجاد فضای گفتگو و تعامل میان دانشگاهیان بوده، تا با تشکیل اجتماع گفتمانی، گام ارزشمندی در مسیر فرهنگ نقد، به عنوان یکی از شاخص‌های بالندگی دانشگاه بردارد.

در همین راستا، در ادامه سلسله‌‌نشست‌های هم‌اندیشی استادان دانشگاه، دومین جلسه گفتگوی عمومی با ‌عنوان «گزارش و بررسی عملکرد مدیریت دانشگاه رازی» با حضور هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی، 19 مرداد ماه 1400 توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی، به صورت مجازی برگزار شد و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص عملکرد مدیریت دانشگاه در وجوه مختلف و تصمیمات مدیریتی ایشان به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات، مطالبات و بعضاً انتقادات خود پرداختند.

دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا در این نشست، پس از استماع نقطه‌نظرات همکاران، در پاسخ به دغدغه‌های ایشان توضیحاتی ارائه داد.

برای دریافت مشروح این گزارش کلیک نمایید.


آخرین اخبار