دانشگاه رازی در جمع دانشگاه‌های مؤثر جهان قرار گرفت

دکتر یاسر شهبازی مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه رازی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اظهار داشت: بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و اطلاعات موجود در وب سایت نظام رتبه‌بندی لایدن، در جدیدترین ارزیابی‌های صورت گرفته در این نظام رتبه‌بندی، 26 دانشگاه از ایران موفق شده‌اند در این رتبه بندی قرار بگیرند که دانشگاه رازی موفق شده برای نخستین بار در این نظام حضور داشته باشد.

 

دکتر شهبازی نظام رتبه بندی لایدن را وابسته به دانشگاه لایدن هلند و یکی از معتبرترین نظام‌های ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دنیا عنوان کرد و افزود: این نظام رتبه‌بندی سالانه دانشگاه‌های جهان را بر مبنای شاخص‌های خود ارزیابی می‌کند و اطلاعات مورد نیاز خود را از پایگاه تامسون رویترز دریافت می‌کند.

 

وی با اعلام اینکه داده‌های ارزیابی شده مربوط به سه سال قبل یعنی بین سال‌های 2014 تا 2017 هستند، گفت: شاخص‌های نظام رتبه بندی لایدن در 4 دسته "مرجعیت علمی"، "همکاری های بین المللی"، "دسترسی آزاد" و "تنوع جنسیتی" قرار می‌گیرند.

 

دکتر شهبازی با بیان اینکه شرط ورود در نظام رتبه بندی لایدن داشتن حداقل 1000 مدرک در پایگاه است، افزود: دو شاخص مرجعیت علمی و همکاری‌های بین المللی عمده‌ترین شاخص‌های این نظام هستند و  دو معیار دسترسی آزاد و تنوع جنسیتی برای نخستین بار در این نظام رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته اند.

 

وی بیان کرد: دانشگاه رازی در بین  دانشگاه‌های جامع کشور، رتبه 12 را در شاخص مرجعیت علمی، رتبه 10 را درشاخص همکاری علمی، رتبه 11 را در شاخص دسترسی آزاد و رتبه 11 را در شاخص تنوع جنسیتی کسب کرده است.

 

شاخص‌های نظام رتبه بندی لایدن

ردیف

شاخص

توضیح

 

1

 

مرجعیت علمی

 • تعداد و نسبت مقالات 1 درصد برتر،
 •  تعداد و نسبت مقالات 5 درصد برتر،
 • تعداد و نسبت مقالات 10 درصد برتر،
 •  تعداد و نسبت مقالات 50 درصد برتر.

 

 

2

 

 

همکاری‌های بین‌المللی

 

 • همکاری علمی دانشگاه با دانشگاه‌های دیگر،
 • همکاری بین المللی شامل همکاری دانشگاه با کشورهای دیگر،
 • همکاری صنعتی،
 • همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتر،
 • همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000 کیلومتر.

3

دسترسی آزاد

 • تعداد کل تولیدات علمی دانشگاه،
 • تعداد و نسبت تولیدات علمی دانشگاه که دارای دسترسی آزاد هستند.

4

تنوع جنسیتی

 • تعداد مالکیت تولیدات علمی برای هردانشگاه،
 • تعداد تالیفات هردانشگاه بر مبنای جنسیت مولف،
 • تعداد و نسبت تولیدات علمی بدون مشخص بودن جنسیت.
 

 

دکتر شهبازی با اشاره به اینکه شاخص‌های نظام رتبه بندی لایدن اندکی متفاوت از شاخص‌های سایر نظام‌های رتبه بندی است، اظهار داشت: درنظام رتبه بندی لایدن، شاخص‌های پژوهشی عمده‌ترین و اصلی ترین شاخص‌های مورد بررسی هستند.

 

وضعیت دانشگاه رازی در شاخص‌های نظام رتبه بندی لایدن:

ردیف

نام شاخص

رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاه‌های جامع

رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاه‌های کشور

1

مرجعیت علمی

12

24

2

همکاری‌های علمی

11

23

3

دسترسی آزاد

11

23

4

تنوع جنسیتی

11

23

 

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی با سایر دانشگاه‌های جامع در شاخص مرجعیت علمی:

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه کاشان

10

دانشگاه شهید باهنر کرمان

11

دانشگاه بوعلی سینا

12

دانشگاه رازی

13

دانشگاه سمنان

14

دانشگاه پیام نور

 

مقایسه رتبه دانشگاه رازی در شاخص همکاری‌های علمی در بین دانشگاه‌های جامع:

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه پیام نور

10

دانشگاه کاشان

11

دانشگاه رازی

12

دانشگاه شهید باهنر کرمان

13

دانشگاه بوعلی سینا

14

دانشگاه سمنان

 

مقایسه رتبه دانشگاه رازی در شاخص دسترسی آزاد در میان دانشگاه‌های جامع:

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه گیلان

9

دانشگاه پیام نور

10

دانشگاه کاشان

11

دانشگاه رازی

12

دانشگاه شهید باهنر کرمان

13

دانشگاه بوعلی سینا

14

دانشگاه سمنان

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در شاخص تنوع جنسیتی در میان دانشگاه‌های جامع:

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه کاشان

9

دانشگاه گیلان

10

دانشگاه بوعلی سینا همدان

11

دانشگاه رازی

12

دانشگاه پیام نور

13

دانشگاه شهید باهنر کرمان

14

دانشگاه سمنان