دانشجوی دانشگاه رازی موفق به کسب جایزه ملی ایثار شد

دانشجوی دانشگاه رازی موفق به کسب جایزه ملی ایثار شد


دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه رازی موفق به کسب جایزه ملی ایثار شد

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، هانیه حاجی شعبانی دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه رازی در چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار موفق به کسب رتبه اول رشته اگرواکولوژی در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1398-1397 شد.