جلسه دفاع مجازی با پیش دفاع رساله دکتری دانشجوی کشاورزی

جلسه دفاع مجازی با پیش دفاع رساله دکتری دانشجوی کشاورزی


اولین جلسه دفاع مجازی با پیش دفاع رساله دکتری دانشجوی رشته توسعه کشاورزی  

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، به دنبال شیوع بیماری کروناویروس و تاکید بر فاصله‌گذاری اجتماعی و به منظور حفظ سلامت دانشجویان و اساتید و همچنین تصمیمات اتخاذ شده از جانب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی، اولین جلسه دفاع مجازی با پیش دفاع رساله دکتری خانم فاطمه کوشکی دانشجوی دکتری رشته توسعه کشاورزی در ۲۷ اردیبهشت ماه 1399 برگزار شد.

این نخستین جلسه دفاع دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بوده که از طریق سامانه مدیریت یادگیری LMS برگزار شد.

اعضاء کمیته دفاع به شرح زیر بودند:

راهنمای اول: خانم دکتر فرحناز رستمی قبادی

راهنمای دوم: دکتر علی اصغر میرک‌زاده

داوران: دکتر امیرحسین علی بیگی و دکتر کیومرث زرافشانی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر آرش آذری 

در پایان جلسه، دکتر فرحناز رستمی استاد راهنمای دانشجو، سطح برگزاری جلسات دفاع را به صورت مجازی بسیار مطلوب دانسته و از برگزاری دفاع به این شیوه به عنوان گام رو به رشدی در عرصه فعالیت‌های آموزشی یاد کرد.