تمدید فراخوان جذب سرباز امریه تاپ در استان کرمانشاه

تمدید فراخوان جذب سرباز امریه تاپ در استان کرمانشاه


 

با عنایت به اجرایی شدن طرح سربازتاپ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو مقطع ارشد و دکتری و بهره‌مندی از توان سربازان وظیفه در واحدهای صنعتی به صورت امریه و اعلام نیاز برخی واحدهای صنعتی استان مطابق جدول ذیل، مشمولین وظیفه واجد شرایط، در صورت تمایل نسبت به ثبت‌نام در سامانه WWW.iranetop.ir اقدام نمایند. مهلت ثبت‌نام از تاریخ 1399/05/13 به مدت 15 روز می‌باشد.