نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه رازی

تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه رازی

دکتر حبیب جعفری : سرپرست تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه
یداله سبکراه : رییس اداره تدارکات
تورج شریفی : رییس کمیته قراردادها