برگزاری 97 درصد کلاس‌های دانشگاه در فضای مجازی

برگزاری 97 درصد کلاس‌های دانشگاه در فضای مجازی