برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ایزو و پاسخگویی به مدارک آنها ویژه اعضا هیات علمی دانشگاه به اطلاع می رساند  در راستای استقرار کمیته های فنی استاندارد آنالیز گازها و فنرها در دانشگاه، کارگاه آموزشی "آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ایزو و پاسخگویی به مدارک آنها" توسط کارشناس سازمان ملی استاندارد، در روز یکشنبه مورخ 96،2،10 از ساعت 9:30 الی 12 در محل پردیس دانشگاه رازی ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار می گردد. از کلیه همکاران گرامی دعوت می گردد جهت ثبت نام، مشخصات و شماره تماس را حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت از طریق اتوماسیون به کارتابل "معاون گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت" ارسال و یا از طریق شماره تماس 34277607 (آقای عسجدی) اعلام نمایند. گواهی شرکت در کارگاه نیز از طرف اداره کل استاندارد استان کرمانشاه صادر خواهد گردید.  

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ایزو و پاسخگویی به مدارک آنها ویژه اعضا هیات علمی دانشگاه

به اطلاع می رساند در راستای استقرار کمیته های فنی استاندارد آنالیز گازها و فنرها در دانشگاه، کارگاه آموزشی "آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ایزو و پاسخگویی به مدارک آنها" توسط کارشناس سازمان ملی استاندارد، در روز یکشنبه مورخ 96،2،10 از ساعت 9:30 الی 12 در محل پردیس دانشگاه رازی ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار می گردد. از کلیه همکاران گرامی دعوت می گردد جهت ثبت نام، مشخصات و شماره تماس را حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت از طریق اتوماسیون به کارتابل "معاون گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت" ارسال و یا از طریق شماره تماس 34277607 (آقای عسجدی) اعلام نمایند. گواهی شرکت در کارگاه نیز از طرف اداره کل استاندارد استان کرمانشاه صادر خواهد گردید.