برگزاری مجموعه کارگاه‌های آموزشی مجازی در دانشگاه رازی

برگزاری مجموعه کارگاه‌های آموزشی مجازی در دانشگاه رازی


برگزاری مجموعه کارگاه‌های آموزشی کاربرد آمار و مسائل فقهی-حقوقی در پژوهش‌های زیستی توسط معاونت پژوهش و فناوری

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، مجموعه کارگاه‌­های آموزشی «کاربرد آمار و مسائل فقهی-حقوقی در پژوهش­‌های زیستی» در روزهای هفتم و هشتم تیر ماه 1399 توسط معاونت پژوهش و فناوری­،  به مدت 10 ساعت به صورت مجازی برگزار شد.

این کارگاه در سه محور کاربرد مسائل آماری، مسائل فقهی و مسائل حقوقی در پژوهش‌های زیستی برگزار و مباحث مربوط به بخش آمار توسط دکتر محمد مرادی عضو هیات علمی گروه آمار­ دانشگاه رازی ارائه شد.

 

 

همچنین مسائل مربوط به حوزه فقه در پژوهش‌های زیستی توسط حجت‌الاسلام دکتر علی مرتضوی‌مهر عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه رازی ارائه شد.

 

 

در این کارگاه آموزشی مجازی مباحث مربوط به حوزه حقوقی توسط دکتر خدیجه مرادی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه رازی تشریح شد.

 

 

این کارگاه با استقبال اعضای هیات علمی دانشگاه رازی مواجه شد و قریب به 130 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در کارگاه شرکت کردند.