نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی علمی پروفسوریرگن - هرزوگ دردانشکده علوم دانشگاه رازی

 

 

 

برگزاری سخنرانی علمی پروفسوریرگن - هرزوگ دردانشکده علوم دانشگاه رازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، سخنرانی علمی پروفسوریرگن - هرزوگ ازاساتید برجسته دانشگاه دویبورگ - آسن ازکشورآلمان روز چهارشنبه (30 فروردین ) به دعوت گروه ریاضی دانشگاه رازی در سالن شهید دکتر شهریاری برگزار گردید.

گفتنی است پروفسوریرگن - هرزوگ ازاساتید پیشرو درزمینه جبرجابجایی می باشد  وی دراین سخنرانی به بیان برخی از جدید ترین دستاوردهای علمی خود پرداخت که با استقبال پر شور شرکت کنندگان روبرو شد.