برنامه کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی نیمسال دوم در تابستان99

برنامه کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی نیمسال دوم در تابستان99


اعلام برنامه کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی نیمسال دوم 98-99 در تابستان 1399

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، جلسه مشترک حوزه‌های معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص برگزاری فشرده کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی نیمسال دوم 98-99 در تابستان 1399 برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد:

1. کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی حضوری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و برابر نوبت‌بندی زیر برگزار خواهد شد:

الف) گروه نخست: از 19 تا 30 مرداد:

شامل دانشکده‌های دامپزشکی، علوم پایه، شیمی، علوم اجتماعی و تربیت بدنی.

ب) گروه دوم: از 1 تا 14 شهریور:

شامل دانشکده‌های فنی مهندسی، کشاورزی و تربیت بدنی.

2. برنامه ارائه حضوری و غیرحضوری توسط گروه‌های آموزشی بزودی اطلاع‌رسانی و در پورتال معاونت آموزشی دانشگاه، بخش آموزش‌های مجازی اعلام خواهد شد.

3. در صورت لزوم روزهای پنجشنبه و جمعه نیز در برنامه‌ریزی گروه‌ها لحاظ گردد.

4. دانشجویان دارای درس‌های عملی و آزمایشگاهی که متقاضی اسکان در خوابگاه هستند، باید از مورخ 1399/05/05  تا 1399/05/09 برای ثبت درخواست خوابگاه تابستانی به سامانه گلستان مراجعه و از طریق پردازش 18090 درخواست خود را ثبت نمایند.

5. ضرورت دارد دانشکده‌ها حداکثر تا مورخ 1399/05/08 برنامه کلاس‌ها را پس از اطلاع رسانی، جهت اعلام به دانشجویان و درج در پورتال، به این مدیریت ارسال نمایند.

6. دانشکده‌های فنی و مهندسی اسلام آبادغرب، مدیریت و حسابداری جوانرود و کشاورزی سنقر نیز با هماهنگی با این مدیریت و حسب مقتضیات خود اقدام نمایند.