آگهی مزایده عمومی 23 تن برنج مازاد در دانشگاه رازی

آگهی مزایده عمومی 23 تن برنج مازاد در دانشگاه رازی


 آگهی مزایده عمومی 23 تن برنج مازاد در دانشگاه رازی

دانشگاه رازی در نظر دارد حدود 23 تن برنج هندی 1121 دانه بلند برند بهروز با تاریخ مصرف آخر دی ماه 1399 را از طریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir  ) و با شماره مزایده 1099003454000001 به صورت الکترونیکی و به صورت فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت از ساعت 8 صبح 1399/06/19 

مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 15 عصر 1399/06/23

تاریخ بازدید از 1399/06/19 لغایت 1399/06/25 (به غیر از پنج شنبه و جمعه)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا 1399/07/01ساعت 15

زمان ارائه اصل ضمانت نامه بانکی: 1399/07/01 از ساعت 8 الی 15

محل ارائه: دبیرخانه مرکزی دانشگاه رازی

زمان بازگشایی ساعت 10 صبح 02/07/1399

زمان اعلام برنده 10 صبح 03/07/1399

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

رعایت موارد زیر الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می‌باشد.

2-کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط ونحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده بخش اموال منقول قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می‌باشد.

3-علاقه مندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره‌های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان‌ها در سایت سامانه  www.setadiran.ir  بخش «ثبت نام /پروفایل مزایده‌گر» موجود است.