اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات


اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

محل برگزاری : دانشگاه رازی

تاریخ برگزاری : روزهای ششم لغایت هفتم دی ماه ۱۳۹7

 

 

 • محورهای همایش:
 • مطالعات لرزه خیزی،لرزه زمین ساخت
 • مقاوم سازی سازه ها
 • مدیریت آب
 • مدیریت بحران
 • پدافند غیرعامل
 • تاب آوری زیرسیستم های حمل و نقل
 • ایمنی سازه ها در برابر حریق
 • مهندسی تخریب ابنیه آسیب دیده
 • مبانی مهندسی ارزش
 • نقش صنعت بیمه در کاهش خطر پذیری