انتصاب دکتر روح‌اله بهرامی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی پژوهشکده اقوام و مذاهب در دانشگاه

دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر روح‌اله بهرامی عضو هیأت‌علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی را به‌عنوان مسئول راه‌اندازی پژوهشکده اقوام و مذاهب در دانشگاه منصوب کرد.