آخرین اخبار
2042
از سوی استاندار کرمانشاه صورت گرفت؛

انتصاب عضو کمیته شورای برنامه‌ریزی و توسعه

استاندار کرمانشاه در حکمی، دکتر اعلمی‌آل‌آقا را به عنوان عضو کمیته استانی ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه منصوب کرد.

این حکم به شرح ذیل است:

 

آخرین اخبار