انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشگاه رازی

انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشگاه رازی


برگزاری انتخابات الکترونیکی مدیران مسئول نشریات دانشگاه رازی برای عضویت در کمیته ناظر بر نشریات

 

انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه رازی برای عضویت در کمیته ناظر بر نشریات برگزار می‌شود.

تاریخ و زمان ثبت‌­نام نامزدها و رای‌­دهندگان: از ساعت 1 بامداد چهارشنبه 1399/07/23 لغایت ساعت 24 سه‌­شنبه 1399/07/29

محل ثبت­‌نام: سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی به آدرس apmsrt.ir

تاریخ و زمان برگزاری انتخابات: دوشنبه 1399/08/12 از ساعت 9 صبح لغایت 14

محل برگزاری انتخابات: سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی به آدرس apmsrt.ir