آموزش درج محتوا در صفحه شخصی اعضای هیات علمی

آموزش درج محتوا در صفحه شخصی اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی محترم لطفا جهت بروز نمودن صفحه شخصی خود فایل راهنمای ذیل را مشاهده کنید:

- راهنمای بروز نمودن صفحه شخصی اساتید - آخرین ورژن -اسفند ۹۸

جهت اضافه نمودن دروس خود در قالب فایل های word- pdf- powerpoint و... از فایل راهنمای ذیل استفاده نمایید:

- راهنمای اضافه کردن طرح درس در صفحه شخصی در پورتال

فایل های آموزشی بیشتر در زمینه بروز نمودن صفحه شخصی خود را می توانید از آدرس ذیل دانلود کنید:

https://it.razi.ac.ir/form