اطلاعیه واحدهای عمومی تربیت بدنی و ورزش (1)

اطلاعیه واحدهای عمومی تربیت بدنی و ورزش (1)


اطلاعیه واحدهای عمومی تربیت بدنی و ورزش (1)
 
با توجه به نامه شماره 24424/21/2 مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 02/21/ 1399، کلاس‌های دروس عملی واحدهای تربیت بدنی و ورزش 1 (واحدهای عمومی تربیت بدنی) از روز چهارشنبه 1399/05/01 به صورت مجازی و به تعداد ده جلسه در بستر سامانه LMS برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی و برنامه کلاس‌ها به زودی در سایت دانشگاه و دانشکده علوم ورزشی بارگذاری می‌شود.