اطلاعیه داوطلبان شرکت در ازمون بسندگی زبان ( تافل دکتری) دانشگاه رازی به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون بسندگی زبان  ( تافل دکتری) دانشگاه رازی می رساند که شروع ثبت نام از روز شنبه تاریخ ١٩ فروردین لغایت ٢٩ فروردین  در سایت دانشگاه رازی در بخش سیستم گلستان با حداکثر ظرفیت ١٠٠ نفر انجام می پذیرد داوطلبان  می بایستی یک قطعه عکس برای اسکن در سایت و مبلغ ١٠٠ هزار تومان جهت هزینه ثبت نام در آزمون را از طریق سامانه گلستان به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز نمایند کلیه اطلاعات در مورد ثبت نام در صفحه نخست سامانه گلستان موجود می باشد. گفتنی است آزمون در روز پنجشنبه ٢١ اردیبهشت برگزار می  گردد.   

اطلاعیه داوطلبان شرکت در ازمون بسندگی زبان ( تافل دکتری) دانشگاه رازی

به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون بسندگی زبان  ( تافل دکتری) دانشگاه رازی می رساند که شروع ثبت نام از روز شنبه تاریخ ١٩ فروردین لغایت ٢٩ فروردین  در سایت دانشگاه رازی در بخش سیستم گلستان با حداکثر ظرفیت ١٠٠ نفر انجام می پذیرد داوطلبان  می بایستی یک قطعه عکس برای اسکن در سایت و مبلغ ١٠٠ هزار تومان جهت هزینه ثبت نام در آزمون را از طریق سامانه گلستان به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز نمایند کلیه اطلاعات در مورد ثبت نام در صفحه نخست سامانه گلستان موجود می باشد. گفتنی است آزمون در روز پنجشنبه ٢١ اردیبهشت برگزار می گردد.