اطلاعیه دانشگاه‌ رازی در مورد خدمات آموزشی، دانشجویی و اداری

اطلاعیه دانشگاه‌ رازی در مورد خدمات آموزشی، دانشجویی و اداری


اطلاعیه دانشگاه رازی در مورد خدمات آموزشی، دانشجویی و اداری در مرداد ماه 1399

 

به اطلاع دانشجویان و مراجعین گرامی می‌رساند؛ از تاریخ 1399/05/04 لغایت 1399/05/19 خدمات آموزشی، دانشجویی و اداری انجام نمی‌شود. بدیهی است برنامه زمانی انجام امور مذکور از تاریخ 1399/05/19 به بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه رازی