آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده از سوی سازمان سنجش در روزهای پنجشنبه 1397.2.6 و جمعه 1397.2.7 به شرح ذیل در حوزه‌های امتحانی دانشگاه رازی برگزار می‌گردد. الف - آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در در نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه 1397.2.6 و نوبت صبح روز جمعه 1397.2.7 در حوزه‌های امتحانی: ۱ -  دانشکده‌های نفت و پتروشیمی، فنی مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، دبیرستان پسرانه، دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه، دانشکده تربیت بدنی و مجتمع کلاس‌ها واقع در باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی؛ ۲ - پردیس کشاورزی واقع در بزرگراه امام خمینی (ره)؛ ۳ - دانشکده دامپزشکی واقع در میدان شهدا، جاده کیهانشهر، سر رسالت، روبروی پزشکی قانونی؛ ۴ -  دانشکدة علوم اجتماعی واقع در بلوار شهید بهشتی، مقابل بیمارستان امام علی (ع) برگزار خواهد شد . ب - داوطلبان گرامی جهت مشاهده و پرینت ( چاپ) کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 3 اردیبهشت به سایت سازمان سنجش به نشانی  www.sanjesh.org   مراجعه نمایند. ج -  ضمناً، باجه‌ی رفع نقص کارت ورود به جلسه‌ی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ از تاریخ 1397.2.4 لغایت 1397.2.5 از ساعت ۸ - ۱۲ و ۱۴ -۱۸ و در ایّام برگزاری آزمون (حدّاکثر تا 15 دقیقه پیش از شروع هر نوبت آزمون) در محل سازمان مرکزی دانشگاه، به نشانی  کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقة اوّل  دایر خواهد بود .    

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده از سوی سازمان سنجش در روزهای پنجشنبه 1397.2.6 و جمعه 1397.2.7 به شرح ذیل در حوزه‌های امتحانی دانشگاه رازی برگزار می‌گردد.

الف - آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در در نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه 1397.2.6 و نوبت صبح روز جمعه 1397.2.7 در حوزه‌های امتحانی:

۱دانشکده‌های نفت و پتروشیمی، فنی مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، دبیرستان پسرانه، دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه، دانشکده تربیت بدنی و مجتمع کلاس‌ها واقع در باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی؛

۲-پردیس کشاورزی واقع در بزرگراه امام خمینی (ره)؛

۳-دانشکده دامپزشکی واقع در میدان شهدا، جاده کیهانشهر، سر رسالت، روبروی پزشکی قانونی؛

۴دانشکدة علوم اجتماعی واقع در بلوار شهید بهشتی، مقابل بیمارستان امام علی (ع)

برگزار خواهد شد.

ب - داوطلبان گرامی جهت مشاهده و پرینت ( چاپ) کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 3 اردیبهشت به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  مراجعه نمایند.

جضمناً، باجه‌ی رفع نقص کارت ورود به جلسه‌ی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ از تاریخ 1397.2.4 لغایت 1397.2.5 از ساعت ۸ - ۱۲ و ۱۴ -۱۸ و در ایّام برگزاری آزمون (حدّاکثر تا 15 دقیقه پیش از شروع هر نوبت آزمون) در محل سازمان مرکزی دانشگاه، به نشانی کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقة اوّل دایر خواهد بود.