ارائه واحد درسی "زندگی سبز" برای دانشجویان دانشگاه رازی

برای نخستین بار در کشور
1397

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی از ارائه واحد درسی "زندگی سبز" برای دانشجویان مقطع کارشناسی در این دانشگاه خبر داد.


دکتر علی سلیمی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی، از ارائه 2 واحد درسی با عنوان "زندگی سبز" برای دانشجویان مقطع کارشناسی در این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: این واحد درسی به‌صورت اختیاری ارائه می‌شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی با ادامه توضیحات افزود: این اقدام برای نخستین بار در سطح دانشگاه‌های کشور با همکاری مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی صورت گرفت.

دکتر سلیمی بیان کرد: درس "زندگی سبز" توسط جمعی از اساتید در مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی تدوین و در مورد موضوعات و چالش‌های محیط زیست نظیر مدیریت پسماند، آب، انرژی، آموزش و فرهنگ‌سازی و به‌صورت کلی نحوۀ زندگی سبز انسان‌ها در کرۀ زمین گردآوری شده ‌است.

وی در پایان یادآور شد: این واحد درسی برای نخستین بار در کشور به‌صورت آزمایشی در 3 گروه آموزشی دانشگاه رازی، در نیمسال دوم سال جاری ارائه می‌شود.