نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره تعمیرونگهداری ساختمانهاوتاسیسات

اداره تعمیرونگهداری ساختمانها وتاسیسات

مهندس سید محمد عربی

شرح وظایف واحد:

1-نگهداری ابنیه و تاسیسات وتجهیزات موتورخانه های کلیه ساختمانهای اداری و آموزشی ومحوطه دانشگاه
2-اجرای کلیه تعمیرات موردنیازساختمانهاوتاسیسات درمواقع نیازودرکوتاه ترین زمان ممکن ونظارت بر اجرای درست کارها

اطلاعات پرسنل

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
سیدمحمدعربی رئیس اداره تعمیرونگهداری ساختمانهاوتاسیسات 4274524 284 -
حسین کهریزی معاون اداره تعمیرونگهداری ساختمانهاوتاسیسات 4274524 284 -
کشتمند کرمی کارشناس تاسیسات و تعمیرات 4274524 272 -
مجتبی چراغعلی متصدی امور دفتری 4274524 284 -

تماس باما:

آدرس: کرمانشاه،باغ ابریشم،دانشگاه رازی،سازمان مرکزی،طبقه همکف
تلفن مستقیم:4274524 تلفن داخلی:284
ایمیل: