«کارگاه نظری (مجازی) و عملی بیوانفورماتیک مقدماتی» در دانشگاه رازی برگزار می‌شود

«کارگاه نظری (مجازی) و عملی بیوانفورماتیک مقدماتی» در دانشگاه رازی برگزار می‌شود


«کارگاه نظری (مجازی) و عملی بیوانفورماتیک مقدماتی» در دانشگاه رازی برگزار می‌شود

 

«کارگاه نظری (مجازی) و عملی بیوانفورماتیک مقدماتی» توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی و با ارائه دکتر چقاکبودی و دکتر  اکبری برگزار می‌شود.

  • آموزش نظری: به صورت مجازی، 7 مهرماه 1399
  • آموزش عملی: 8 و 9 مهرماه 99
  • ظرفیت دوره: 20 نفر(کارگاه عملی در دوگروه 10 نفره)
  • هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان (50 درصد تخفیف برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
  • محل برگزاری کارگاه عملی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی