«فن ترجمه» نوشته دکتر یحیی معروف به چاپ شانزدهم رسید

«فن ترجمه» نوشته دکتر یحیی معروف به چاپ شانزدهم رسید


کتاب «فن ترجمه» نوشته دکتر یحیی معروف به چاپ شانزدهم رسید

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، کتاب «فن ترجمه: اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و از فارسی به عربی»  نوشته دکتر یحیی معروف به چاپ شانزدهم رسید.

 

 

این کتاب که تاکنون با شانزده چاپ در بیش از 32000 نسخه چاپ شده، به صورت مشارکت با سازمان سمت بوده و به عنوان منبع اصلی دروس «فن ترجمه» و «ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی» در مقطع کارشناسی رشته‌های زبان و ادبیات عرب و الهیات تدوین شده است.

این کتاب می­تواند به عنوان کمک درسی برای دروس «انشای 1 و 2 و 3» در رشته زبان و ادبیات عرب مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد. مباحث کتاب با مثال‌های متعدد و تمرینات مختلف همراه است .