هیات رئیسه

 

شرح وظایف هیأت رئیسه

- فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- بررسی و تصویب نمودارهای پیشنهادی تشکیلاتی هیأت اجرایی و اصلاحات لازم و ضروری برای اداره امور داخلی دانشگاه و پیشنهاد به هیأت امناء از طریق ریاست دانشگاه
- بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات مصوب و نظارت بر عملکرد واحدهای ذیربط دانشگاه
- ایجاد زمینه مردمی کردن دانشگاه به منظور تأمین نیازها و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای ذیربط
- ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های معاونت ها و واحدها
- بررسی آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امناء و تهیه پیشنهادها، طرحها و برنامه هایی که باید در دستور کار هیأت امناء قرار گیرد
- پیشنهاد بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه برای طرح در هیأت امنای دانشگاه
- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد، از طرف ریاست دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
 
اعضای هیأت رئیسه دانشگاه رازی
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                           رئیس دانشگاه
حجت الاسلام و المسلمین جواد افشار نجفی           سرپرست دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
دکتر مهردادنیاپرست                                       معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر فرزاد ویسی                                           معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر طهماسب علیپوریانی                               معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر غلامرضا سالمیان:                                 سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
دکتر محسن سعیدی                                      معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر علی بهشتی آل آقا                                  سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
دکتر یاسر شهبازی                                            مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه
دکتر سجاد دادفر                                                 مدیر حراست دانشگاه
دکتر رمضانعلی ابوزاده                                         مسئول دبیرخانه هیات امنا
دکتر ناهید شاه آبادی                                          مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
دکتر علی بهشتی آل آقا                                        رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی