مشاور و مدیر حوزه مدیریت

 

دکتر یاسر شهبازی

سمت: مدیر  ریاست دانشگاه
تحصیلات: دکتری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: y.shahbazi [at] razi.ac.ir

تلفن: 2- 34274501-83-98+

فکس: 34274503-83-98+

 

آقای مجتبی زبردست

منشی دفتر

تلفن: 083-34274501-2

 

آقای سجاد خجسته

منشی دفتر

تلفن: 083-34274501-2