شرح وظایف شورای دانشگاه

_ بررسی و تایید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 

 _ بررسی و تایید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت

 _ بررسی روش های همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن

 _ بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آنها

 _ برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور

 _ بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد

 _ بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم

 _ ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه

 _ بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی

 _ تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا

 

 

اعضای شورای دانشگاه رازی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا :                                رئیس دانشگاه
حجت الاسلام  والمسلمین محسن قلندری:                      مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه
دکتر علی سلیمی :                                               معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر فرزاد ویسی:                                               معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر مهرداد نیاپرست:                                            معاون اداری، مالی  و مدیریت منابع دانشگاه                                            
دکتر طهماسب علیپوریانی:                                     معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر محسن سعیدی:                                             معاون  دانشجویی دانشگاه
دکتریاسر شهبازی:                                              مدیر حوزه ریاست دانشگاه
دکتر رمضانعلی ابوزاده:                                        مدیر طرح و برنامه دانشگاه
دکتر ناهید شاه آبادی:                                            مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
دکترسهیلا کاشانیان :                                             رئیس دانشکده شیمی
دکتر عبدالعلی چاله چاله :                                       رئیس دانشکده دامپزشکی
دکتر حسین عیدی:                                                رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر سهراب دل انگیزان:                                        رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
دکتر سجاد دادفر:                                                 مدیر حراست دانشگاه
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه :                                    سرپرست دانشکده کشاورزی سنقر
دکتر ایوب مقدم:                                                   رئیس دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب
دکتر نورالدین یوسفی:                                           سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
دکتر امیر رجب زاده:                                             مسئول راه اندازی دانشکده فناوری های نوین
دکتر مجتبی بیگلری:                                              رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر کیوان امینی:                                                 رئیس دانشکده علوم

دکتر محسن حیاتی:                                                رئیس دانشکده فنی مهندسی

دکتر علی بهشتی آل آقا :                                         سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر جهانگیر خزایی:                                            سرپرست دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
دکتر امجد ملکی:                                                 رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
دکتر مجتبی شمسی پور:                                         عضو شورای دانشگاه
دکتر فرخ کفیل زاده :                                            عضو شورای دانشگاه