اداره روابط عمومی

پرسنل اداره روابط عمومی:

تصاویر نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم نمابر پست الکترونیک

مجید قیطولی

رییس اداره روابط عمومی 34274504 34274504

m.gheytouli[at]razi.ac.ir

حمید رضا پیره

کارشناس روابط عمومی 34274504 34274504 h.pireh[at]razi.ac.ir
جعفر آقایی کارشناس روابط عمومی 34274504 34274504 j.aghaee[at]razi.ac.ir
فاطمه محمدی کارشناس خبری 34274504 34274504 f.mohamadi[at]razi.ac.ir


شرح وظایف


 • ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها
 • دریافت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می شود و لازم است به رؤیت ریاست برسد
 • ارجاع نامه ها به واحدهای ذیربط با توجه به دستور ریاست دانشگاه در هامش نامه های مذکور
 • تهیه پیش نویس نامه های ریاست دانشگاه
 • پیگیری و تعقیب نامه ها و دستورات ریاست دانشگاه
 • راهنمایی، پاسخگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند
 • پیگیری و امحاء اوراق زائد بر اساس قانون سازمان اسناد ملی ایران
 • اداره امور دبیرخانه مرکزی دانشگاه و نظارت بر دبیرخانه های فرعی به منظور هماهنگی، حفظ و انسجام امور مربوطه
 • پیگیری نامه ها و تهیه گزارش از نامه های بلااقدام و ارائه آن به ریاست دانشگاه
 • تنظیم برنامه های بازدید، ملاقات با شخصیتها، هیأتها و ارباب رجوع
 • پیگیری تعیین سیاست ها و استراتژی های کلان دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها جهت تدوین و تصویب اهداف عملیاتی واحدها و دانشگاه برابر فرایند و ضوابط مربوط
 • انجام امور تبلیغی و رسانه ای دانشگاه و برنامه ریزی نحوه اجرای آیین نامه های مربوط به هماهنگ کردن تبلیغات دانشگاه
 • جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعالیتهای دانشگاه و دسته بندی، تنظیم و انتشار آنها از طریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات به منظور آگاهی مردم از پیشرفت ها و نتایج فعالیت های دانشگاه
 • مطالعه و بررسی مستمر و روزانه کلیه جراید و استخراج مطالب و تهیه گزارشهای لازم جهت ارسال به واحدهای ذیربط
 • مطالعه و بررسی مستمر و کلیه پورتال ها، وب گاهها و سایت های خبری و رسانه ای، استخراج مطالب، اخبار و اطلاع رسانی به ریاست و مسئولین دانشگاه و سایر دانشگاهیان در صورت لزوم با هماهنگی ریاست دانشگاه
 • برنامه ریزی و اداره امور کنفرانس ها و سمینارها و انتشار نتیجه برنامه ها، سمینارها، کنفرانس ها، سخنرانی های علمی و آموزشی و پژوهشی برای اطلاع عموم از طریق وسایل ارتباط جمعی و بولتن ها
 • تدوین و توزیع نشریات و بولتن های دانشگاه و انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع ذینفعان
 • تماس با مؤسسات و سازمان ها و نهادها به منظور آگاهی از نیاز آنها به خدمات دانشگاهی
 • انتشار نشریه خبری- کاتالوگ های معرفی واحدها و دانشکده ها
 • ارائه مشاوره تخصصی و هنری در جهت تنظیم بروشورها، کاتالوگ ها بمنظور آرایش صحیح صفحات و کلمات و موضوعات منطبق با اهداف و فعالیت های دانشگاه
 • ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز و نگهداری و تصحیح و تدوین اطلاعات به هنگام
 • انجام سایر امور محوله از طرف دانشگاه، هیأت عالی گزینش و وزارت متبوع در زمینه گزینش اساتید و کارکنان

 

تماس باما:

آدرس:کرمانشاه-باغ ابریشم-دانشگاه رازی-سازمان مرکزی
تلفن واحد:مستقیم 34274504-083،نمابر 34274504-083  
ایمیل واحد: publicrelation [at] razi.ac.ir  
کدپستی: 6714967346