دفترحقوقی

شرح وظایف واحد:1- تنظیم لوایح دفاعیه در دعاوی.
2- تنضیم دادخواست و شکوائیه و طرح دعاوی در راستای احقاق حقوق دانشگاه.
3- ارائه رهنمود و ارشاد حقوقی به کارکنان دانشگاه.
4- بررسی و اظهار نظر در خصوص کلیه قراردادهایی که در دانشگاه منعقد می گردد.
5- شرکت در جلسات دادگاه ها و مراجع قضایی.
6- معرفی اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تنظیم سند تعهدات مربوطه جهت استفاده از فرصت های مطالعاتی و غیره.
7- پیگیری اسناد تعهدی بورسیه های مستنکف.
8- تنظیم پاسخ به نامه های ارسالی از دستگاه های نظارتی.


اطلاعات پرسنل:


 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
محمود یزدان بخش کارشناس مسئول حقوقی دانشگاه 34274532 210 -
حجت اله صالحی کارشناس حقوقی 34274532 210 -
خانم ثریا زارعی کارشناس حقوقی 34274532 210 -


تماس باما:


 

آدرس:کرمانشاه،طاق بستان،خیابان دانشگاه،سازمان مرکزی،طبقه سوم
تلفن واحد :34274532 تلفن داخلی:210
ایمیل واحد: