اعضای هیأت رئیسه دانشگاه رازی

 
اعضای هیأت رئیسه دانشگاه رازی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                           رئیس دانشگاه
حجت الاسلام و المسلمین محسن قلندری           مسئول محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
دکتر علی سلیمی                                               معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر جمال فتح اللهی                                           معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر سید محمد باقر نجفی                                   معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر قاسم عازمی                                               معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر علی اکبر محسنی                                       معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر شهاب قاضی                                               رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
دکتر علیرضا معرفت                                            مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه
دکتر سجاد دادفر                                                 مدیر حراست دانشگاه
دکتر رمضانعلی ابوزاده                                         مسئول دبیرخانه هیات امنا
دکتر ناهید شاه آبادی                                          مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده