اعضای هیأت امناء دانشگاه های رازی و صنعتی

دکتر منصور غلامی                                                      وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                                       ریاست دانشگاه رازی و دبیر هیأت امنا
دکتر عبدالرضا باقری                                                    مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه
آیت الله محمود محمدی عراقی                                          نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری
دکتر علی کرمانشاه                                                     عضو هیأت امنا دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مرتضی مموئی                                                    رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
دکتر فریدون نوری خواه                                                نماینده  سازمان مدیریت و برنامه ریزی
دکتر علی اکبر اختری                                                  رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دکتر مجتبی شمسی پور                                                عضو هیأت امنا
مهندس محمد حسین مقیمی                                          استاندار تهران و عضو هیات امنا
دکتر احمد ترک نژاد                                                   مدیر عامل  شرکت ابتکار سازه ایرانیان وعضو هیات امنا
دکتر علی سلیمی                                                       معاون  آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو هیات امنا