اعضای هیأت امناء دانشگاه های رازی و صنعتی

دکتر منصور غلامی                                                       وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                                           ریاست دانشگاه رازی و دبیر هیأت امنا
دکتر عبدالرضا باقری                                                    قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه
آیت الله محمود محمدی عراقی                                          نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری
دکتر علی کرمانشاه                                                      عضو هیأت امنا دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مرتضی مموئی                                                    مشاور وزیر در امور هیات امنا و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه های رازی و صنعتی کرمانشاه
دکتر فریدون نوری خواه                                                نماینده  سازمان مدیریت و برنامه ریزی
دکتر علی اکبر اختری                                                   رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دکتر مجتبی شمسی پور                                                 عضو هیأت امنا
مهندس محمد حسین مقیمی                                             عضو هیات امنا
دکتر احمد ترک نژاد                                                    مدیر عامل  شرکت ابتکار سازه ایرانیان وعضو هیات امنا
دکتر علی سلیمی                                                        معاون  آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو هیات امنا