اعضای شورای دانشگاه رازی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                                     رئیس دانشگاه
حجت الاسلام  والمسلمین محسن قلندری                      عضو شورای دانشگاه
دکتر فرزاد ویسی                                                  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر جمال فتح اللهی                                               معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر علی سلیمی                                                   معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر علی اکبر محسنی                                            معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر قاسم عازمی                                                  معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر علیرضا معرفت                                              مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه
دکترسهیلا کاشانیان                                                رئیس دانشکده شیمی
دکتر عبدالعلی چاله چاله                                          رئیس دانشکده دامپزشکی
دکتر حسین عیدی                                                 رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر فرهاد دانش نیا                                              رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
دکتر سجاد دادفر                                                  مدیر حراست دانشگاه
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه                                     سرپرست دانشکده کشاورزی سنقر
دکتر ایوب تعاونی گیلان                                         سرپرست دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب
دکتر محسن یاراحمدی                                            سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
دکتر امیر رجب زاده                                             مسئول راه اندازی دانشکده فناوری های نوین
دکتر مجتبی بیگلری                                              رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر کیوان امینی                                                 رئیس دانشکده علوم

دکتر محسن حیاتی                                               رئیس دانشکده فنی مهندسی

دکتر شهاب قاضی                                                رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر جهانگیر خزایی                                            سرپرست دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
دکتر امجد ملکی                                                 رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
دکتر مجتبی شمسی پور                                         عضو شورای دانشگاه
دکتر فرخ کفیل زاده                                             عضو شورای دانشگاه
دکتر سهراب دل انگیزان                                       عضو شورای دانشگاه