اعضای شورای دانشگاه رازی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                                    رئیس دانشگاه
حجت الاسلام  والمسلمین محسن قلندری                         عضو شورای دانشگاه
دکتر فرزاد ویسی                                                   معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
دکتر جمال فتح اللهی                                               معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر علی سلیمی                                                    معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر علی اکبر محسنی                                             معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر قاسم عازمی                                                   معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر علیرضا معرفت                                              مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه
دکترسهیلا کاشانیان                                                رئیس دانشکده شیمی
دکتر عبدالعلی چاله چاله                                          رئیس دانشکده دامپزشکی
دکتر حسین عیدی                                                  رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر فرهاد دانش نیا                                               رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه                                       مسئول راه اندازی دانشکده کشاورزی سنقر
دکتر ایوب تعاونی گیلان                                          مسئول راه اندازی دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب
دکتر عبدالرضا نادریفر                                           سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
دکتر امیر رجب زاده                                              مسئول راه اندازی دانشکده فناوری های نوین
دکتر مجتبی بیگلری                                              رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر کیوان امینی                                                 رئیس دانشکده علوم

دکتر محسن حیاتی                                               رئیس دانشکده فنی مهندسی

دکتر شهاب قاضی                                                رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر جهانگیر خزایی                                           سرپرست دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
دکتر امجد ملکی                                                رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
دکتر مجتبی شمسی پور                                        عضو شورای دانشگاه
دکتر فرخ کفیل زاده                                            عضو شورای دانشگاه
دکتر سهراب دل انگیزان                                      عضو شورای دانشگاه