اعضای هیات علمی

پریسا یاسمی نژاد

پریسا یاسمی نژاد

پریسا یاسمی نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازی درمانی 1618042 2 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:30 ) | هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
بازی درمانی 1618042 2 02 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (08:30 - 12:00) ترم اول 1396
پروژه تحقیقاتی 1618007 3 03 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه